Punct de vedere al Ordinului Arhitecților din România referitor la proiectul Normelor tehnice privind proiectarea și executarea adăposturilor și a punctelor de comandă de protecție civilă