Puncte de vedere OAR

OUG 100/2016 respinsă în final de Parlament

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

OUG 100/2016 se întoarce în comisie spre reexaminare

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

OUG 100/2016 modificată de Senat

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Punct de vedere al OAR Ref. PL-x 18/2016

Punctul de vedere al Ordinului Arhitecților din România asupra Proiectului de Lege privind Achizițiile Publice, aflat în dezbatere publică și publicat pe site-ul Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice