Arhivă Proiecte Culturale Finanțate din Timbrul Arhitecturii

Foto antet: VALLUM: Ștrand, Lacul Tineretului, Sovata

___________________________________

Sesiune Finanțare Nerambursabilă din Timbrul Arhitecturii – 2016

Sesiunea de evaluare a cererilor de finanțare a avut loc la Casa Mincu – sediul OAR, în perioada 14 - 15 mai 2016 respectiv 21 - 22 mai 2016. Componența Comisiei de evaluare a fost aprobată de Consiliul Național al OAR. Comisia de selecție, evaluare și acordare a finanțărilor pentru oferte culturale (programe/proiecte/acțiuni culturale, anuale/bienale/trienale de arhitectură și itinerarea de expoziții) a fost formată din: Mihaela Criticos, arhitect – membru titular; Petru Lucaci, pictor – membru titular; Alina Șerban, istoric de artă – membru supleant cu rol de titular pentru sesiunea 2016; Dorin Ștefan, arhitect – membru titular; Nicolae Țarălungă, arhitect – membru titular. Comisia de selecție, evaluare și acordare a finanțărilor pentru proiecte editoriale a fost formată din: Kazmer Kovacs, arhitect - membru titular; Adrian Majuru, istoric - membru titular; Vintilă Mihăilescu, antropolog - membru titular; Teodor Gheorghiu, arhitect - membru supleant cu rol de titular pentru sesiunea 2016; Dana Vais, arhitect - membru titular.

Raportul comisiei de selecție, evaluare și acordare a finanțărilor pentru proiecte editoriale din timbrul arhitecturii Sesiunea 14-15 mai 2016 - PDF - 117 KB

Raport centralizator evaluare proiecte editoriale - Sesiunea 14 mai 2016 (carte) - PDF - 214 KB

Raport centralizator evaluare proiecte editoriale - Sesiunea 14 mai 2016 (reviste) - PDF - 81 KB

Anunț privind contestațiile pentru proiecte editoriale 2016 - PDF - 121 KB

Rezultate anuale-bienale - Sesiunea 2016 - PDF - 101 KB

Rezultate itinerare expoziții - Sesiunea 2016 - PDF - 97 KB

Rezultate proiecte culturale filiale - Sesiunea 2016 - PDF - 160 KB

Rezultate proiecte culturale ONG-URI - Sesiunea 2016 - PDF - 207 KB

Anunț privind contestațiile pentru proiecte culturale 2016 - PDF - 123 KB

Anunț OAR după soluționarea contestațiilor - PDF - 129 KB

Anunț privind amânarea publicării rezultatelor sesiunii de finanțare nerambursabilă din timbrul arhitecturii - Proiecte Culturale 2016 - PDF - 678 KB

Raportul comisiei de selecție, evaluare și acordare a finanțărilor pentru proiecte culturale din timbrul arhitecturii Sesiunea 21-22 mai 2016 - PDF - 326 KB

Sesiune Finanțare Nerambursabilă din Timbrul Arhitecturii – 2015

Sesiunea de evaluare a cererilor de finanțare a avut loc la Casa Mincu - sediul OAR, în perioada 25 – 26 aprilie 2015. Componența Comisiei de evaluare a fost aprobată de Consiliul Național al OAR și, pentru sesiunea menționată, a inclus următorii membri:  arh. Celia Ghyka, arh. Mihaela Criticos, Alina Șerban, istoric de artă, arh. Dorin Ștefan, arh. Nicolae Țarălungă.

Raportul comisiei de evaluare - PDF - 539 KB

Centralizator rezultate - PDF - 417 KB

Fișe itinerare expoziții - ZIP - 3.7 MB

Fișe anuale de arhitectură și proiecte culturale ale filialelor - ZIP - 12.9 MB

Sesiune Finanțare Nerambursabilă din Timbrul Arhitecturii – 2014

Sesiunea de evaluare a cererilor de finanțare a avut loc la Casa Mincu - sediul OAR, în perioada 16 – 17 martie 2014. Componența Comisiei de evaluare a fost aprobată de Consiliul Național al OAR și, pentru sesiunea menționată, a inclus următorii membri:  arh. Teodor Octavian Gheorghiu, arh. Petre Lucaci, arh. Pavel Șușară, arh. Dorin Ștefan, arh. Nicolae Țarălungă.

Raportul comisiei de evaluare - PDF - 790 KB

Centralizator rezultate - PDF - 552 KB

Condiții privind formularea contestațiilor - PDF - 56 KB

Intrările Moderniste

Sesiune Finanțare Nerambursabilă din Timbrul Arhitecturii – 2013

Sesiunea de evaluare a cererilor de finanțare a avut loc la Casa Mincu - sediul OAR, în perioada 16 – 17 martie 2013. Componența Comisiei de evaluare a fost aprobată de Consiliul Național al OAR și, pentru sesiunea menționată, a inclus următorii membri:  arh. Mirela Didă, arh. Petre Lucaci, arh. Pavel Șușară, arh. Mihai Mancaș, arh. Nicolae Țarălungă.

Raportul comisiei de evaluare - PDF - 1.46 MB

Centralizator rezultate proiect culturale - PDF - 567 KB

Centralizator rezultate anuale - PDF - 81 KB

Condiții privind formularea contestațiilor - PDF - 40 KB

Anunțul privind organizarea sesiunilor de finanțare din timbrul arhitecturii a programelor/proiectelor culturale și a anualelor de arhitectură, precum și a proiectelor editoriale - PDF - 101 KB

Norme metodologice privind finanţarea de programe şi proiecte culturale, precum şi proiecte editoriale din sumele colectate din timbrul arhitecturii - PDF - 428 KB

Sesiune Finanțare Nerambursabilă din Timbrul Arhitecturii – 2012

Sesiunea de evaluare a cererilor de finanțare a avut loc la Casa Mincu - sediul OAR, în perioada 26 – 27 mai 2012. Componența Comisiei de evaluare a fost aprobată de Consiliul Național al OAR și, pentru sesiunea menționată, a inclus următorii membri:  arh. Mirela Didă, arh. Petre Lucaci, arh. Pavel Șușară, arh. Dorin Ștefan, arh. Tudor Octavian Gheorghiu.

Raportul comisiei de evaluare - PDF - 305 KB

Centralizator rezultate - PDF - 428 KB

Condiții privind formularea contestațiilor - PDF - 40 KB

Sesiune Finanțare Nerambursabilă din Timbrul Arhitecturii – 2011

Sesiune Finanțare Nerambursabilă din Timbrul Arhitecturii – 2010