Lansarea campaniei ”Susținem Timbrul de Arhitectură” // Comunicat de presă

24 octombrie 2018 

În şedinţa de Plen a Senatului s-a decis întoarcerea proiectului legislativ la comisii. Revenirea va presupune o nouă serie de dezbateri pe tema timbrului de arhitectură. 

Pentru o mai bună expunere a beneficiilor aduse de timbrul de arhitectură, comisiile au primit materiale informative suport RECALL TIMBRUL DE ARHITECTURĂ 2017:

TIMBRUL DE ARHITECTURĂ 2007-2018, cu destinaţiile specifice:

- RECALL TA2017 - Anuale

- RECALL TA2017 - Proiecte filiale 

- RECALL TA2017 - Proiecte societatea civilă 

- RECALL TA2017 - Expoziţii 

- RECALL TA2017 - Reviste 

- RECALL TA 2017 - Cărţi 

Proiectele strategice sprijinite prin timbru în 2017: 

1. de-a arhitectura

2. Grupul Rural - Ghiduri de integrare în specificul rural

3. Trienala de arhitectură East Centric

Mulțumim De-a arhitectura și Grupului Rural pentru prezenţa în Comisia de buget din data de 9 octombrie 2018. 

______________________________

3 octombrie 2018 

COMISIA DE CULTURĂ DIN SENAT - AVIZ FAVORABIL 

În urma dezbaterii din ședință, Comisia de cultură şi media a emis un raport favorabil pentru proiectul L538/2018 ceea ce ne sugerează că argumentația noastră nu a fost convingătoare. Noul punctul de vedere trimis comisiilor se fundamenta pe următoarele aspecte: 

  • posibilitatea elaborării unei procedurii care să permită colectarea sumelor aferente timbrului arhitecturii direct de către beneficiari - OAR și UAR -, degrevând autoritățile publice locale de acest serviciu public;
  • modul de utilizare a timbrului de arhitectură de către OAR este reglementat de legislația în vigoare și se realizează transparent, existând raportări recurente către Ministerul culturii și documente justificative pentru toate finanțările;
  • eliminarea timbrului de arhitectură constituie o încălcare a art. 33 din Constituția României, care arată că statul prin organele sale trebuie să sprijine cultura națională, stimularea artelor, protejarea şi conservarea moștenirii culturale, dezvoltarea creativității contemporane, promovarea valorilor culturale și artistice ale României în lume. 

​Punctul de vedere integral poate fi consultat la acest LINK (Punct de vedere OAR - SENAT, oct 2018). 

Senatorii au primit în ataşament următoarele anexe: 

Anexa 1_ Extras din ROF OAR 

Anexa 2_HCN nr. 2352/2017 Norme metodologice pentru acordarea finanţărilor din timbrul de arhitectură 

Anexa 3_ Raport OAR_cheltuieli timbru_sesiuni de finanţare 2007 - 2018

Anexa 4_ Broşura proiectelor culturale 2011-2014

Anexa 5_Campania TA 2018 - testimoniale 

Proiectul de lege L538/2018 (Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment) a fost pus pe ordinea de zi din 3 octombrie la 2 dintre comisiile din Senat. Proiectul a fost dezbătut în comisia de fond din Senat, cea de cultură și media, fiind amânat pentru data de 9 octombrie 2018 pentru Comisia de buget. Materialul a fost trimis și spre Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, urmând cel mai probabil să intre pe ordinea de zi a ședinței din 9 octombrie 2018.

____________________

23 august 2018 

RECALL TIMBRUL DE ARHITECTURĂ 2017

Modul de utilizare a timbrului de arhitectură în anul 2017 este subiectul unui raport mai detaliat RECALL TIMBRUL DE ARHITECTURĂ 2017, care poate fi consultat apăsând pe acest LINK

___________________________

23 iulie 2018 

LANSAREA CAMPANIEI DE SUSŢINERE A TIMBRULUI DE ARHITECTURĂ

Ordinul Arhitecților din România inițiază campania ”SUSȚINEM TIMBRUL DE ARHITECTURĂ” și invită beneficiarii acestui timbru la un demers comun de susținere a timbrului arhitecturii, un fond care revine OAR pe baza legii 35/1994 prin care 0,05% din investițiile din construcții sunt alocate organizațiilor profesionale pentru creșterea nivelului cultural al României. 

Ordinul Arhitecţilor din România este organizaţie profesională. Prin activitatea membrilor săi, OAR are misiunea de a convinge societatea că arhitectura reprezintă, în primul rând, un act de cultură de interes public, cu implicaţii urbanistice, economice, sociale şi ecologice. Printre obiectivele OAR se numără intensificarea dimensiunii culturale a arhitecturii şi consolidarea în jurul sediilor organizaţiei şi filialelor sale teritoriale a unor centre de arhitectură şi cultură urbană; generarea unei politici a patrimoniului construit în România, arhitectura de valoare fiind un domeniu fundamental pentru calitatea vieţii; adaptarea educaţiei în arhitectură la tendinţele mediului socio-economic şi cultural

OAR are cu această ocazie responsabilitatea să infirme recentele acuzații nefondate care i-au fost aduse în privința modului în care organizația noastră utilizează Timbrul de Arhitectură prin proiectul de lege B834/2018 depus la Senat.

Cu toate că adresa de fundamentare nu este de acord cu anumite prevederi, deși acestea sunt stabilite prin lege (modul de colectare, modul de atribuire, etc.) și depășesc statutul OAR, ne rezumăm la a clarifica anumite aspecte care țin de fondul problemei, așa cum sunt expuse în adresa de fundamentare B834/2918:

1. „Precizăm că o estimare a acestor venituri este greu de realizat, dar dacă se face comparație între veniturile Inspectoratului de Stat în Construcții, care colectează 0.5% din valoarea investiției și în anul 2017 a încasat peste 180 milioane lei, înseamnă că veniturile Ordinului Arhitecților din România în anul 2017 au fost de aprox. 18 milioane lei”.

FALS: Estimarea veniturilor nu este greu de realizat, deoarece este vorba de un transfer bancar realizat de autoritățile locale către ISC (0.5% din investiții)  și OAR (0,05% din investiții), prin devize clare și proceduri transparente. Se poate afla de pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcții că veniturile sale pe anul 2017 au fost puțin peste 126 milioane de lei, ceea ce însă nu face ca veniturile OAR din această taxă să fie de 12.6 milioane de lei. Suma Timbrului de Arhitectură pe anul 2017 a fost de 6.301.657 lei, adică jumătate din suma preconizată pe logica acestui proiect de lege. Sperăm că cealaltă jumătate să fi fost colectată de Uniunea Arhitecților din România.

2. „Astfel, având în vedere că, nu poate fi analizată eficiența cheltuielilor fondurilor publice reprezentând contravaloarea acestui timbru de arhitectură plătit de către autoritățile publice pentru investiții promovate, considerăm necesară abrogarea acestei taxe”.

FALS: Timbrul de arhitectură se conformează unui cadrul reglementat general, urmând ca fiecare organizație sau uniune de creație să îl utilizeze în spiritul legii și în mod transparent. De altfel, utilizarea timbrului s-a realizat atât pentru proiecte culturale, proiecte prioritare, cât și pentru premii pentru arhitectură, burse, participări internaționale, ajutoare sociale sau concursuri de arhitectură.

Modul și eficiența utilizării sunt informații publice pe site-ul oar.archi, unde sunt publicate constant rezultatele și acțiunile culturale sprijinite financiar prin Timbrul de Arhitectură.  Anuala de Arhitectură București, Bienala de arhitectură BETA, Bienala de arhitectură Transilvania BATRA, De-a arhitectura, Ghiduri de arhitectură grupul OAR RURAL, Raportul pentru București 2016 și 2018, Street Delivery, Trienala de Arhitectură East Centric, Casa Arhitecturii, Mina de idei ANINA sau Catalog București sunt doar câteva dintre proiectele susținute de OAR prin Timbrul de Arhitectură. OAR a susținut inițiative de diferite forme, dimensiuni și capacități din dorința de a încuraja atât inițiative mici, filiale aflate la început în demersurile culturale sau inițiative tinere, inovative.

Toate aceste argumente și altele suplimentare, de legislație, sunt menționate în documentația trimisă de OAR către Senat, pentru a solicita respingerea proiectului de lege. Subiectul va reveni pe agenda legislativă în toamnă, după vacanța parlamentară.

Punct de vedere ref. la B384-2018 privind respingerea proiectului legislativ de eliminare a Timbrului Arhitecturii 

Norme metodologice privind finanțarea de oferte culturale și proiecte editoriale din Timbrul Arhitecturii 

Norme generale privind atribuirea finanțărilor din Timbrul Arhitecturii de către Ordinul Arhitecților din România 

Broșura OAR de prezentare a proiectelor culturale 2011-2014 

Pentru a întâmpina pe viitor astfel de inițiative legislative, dar și pentru a avea un proces eficient de utilizare a Timbrului de Arhitectură, invităm toți beneficiarii săi să ajute la consolidarea acestui fond public prin completarea chestionarului aflat la acest LINK

_____________________________________________________

Comunicatul de presă este disponibil la acest LINK

 

L583/2018