Proiecte Inițiate de OAR

Street Delivery

Inițiat în 2005 de către OAR, Street Delivery a urmărit o revitalizare urbană și comunitară a parcursului cultural Pictor Arthur Verona. În fiecare an s-au implicat noi parteneri în organizare, animați de originalitate, de vizibilitatea remarcabilă a mesajelor și de relaționarea puternică a ideilor ce se creează pe stradă în cele 3 zile în care traficul se închide mașinilor și lasă loc arhitecturii, culturii și socializării în spațiul public. Dincolo de diversitate, creativitate și curiozitate rămân eforturile unei profesii de a demonstra cu încăpățânare că orașul poate fi locuit, construit și valorificat și altfel, în beneficiul comunității sale – un model de urmat și de reprodus (ceea ce se și întâmplă la Timișoara și la Iași).

Ordinul Arhitecților din România a inițiat acest eveniment alături de Primăria Municipiului București ca pe un proiect de reabilitare urbană și artistică a străzii Pictor Arthur Verona. Proiectul susține ideea de a amenaja, cu ajutorul unui parteneriat public-privat, un spațiu deschis, o zonă vie de comunicare, contact și experiment artistic. Astăzi, Street Delivery înseamnă un parteneriat între OAR, Librăria Cărturești și toți cei îndrăgostiți de oraș și de valențele lui.

60 de biserici de lemn

Sudul Transilvaniei și nordul Olteniei constituie în context european un spațiu identitar puternic. Frecvența, diversitatea, calitatea monumentelor, ocupațiile și meșteșugurile tradiționale alături de peisaj formează un patrimoniu și un bun comun european. Cele 60 de biserici din lemn, clasate monument istoric în categoria A și B și aflate într-o stare de degradare avansată, au fost identificate de către fundația Dala în perioada 2007-2009, în județele Hunedoara, Sibiu, Gorj și Vâlcea.

Din anul 2009 au fost documentate peste 50 de biserici prin relevee, fotografii și discuții cu membrii comunităților în care se află acestea; s-au realizat 14 intervenții de urgență temporare (protecții prin acoperirea golurilor din acoperiș), 10 intervenții de urgență pentru conservare pe durată medie (reparații ale acoperișurilor - refacerea învelitorii de șiță), șase intervenții de anvergură (unele în curs de realizare). S-au elaborat două documentații pentru atragerea unor finanțări nerambursabile (prin PNDR și EEA Grants), aflate în prezent în evaluare. În paralel, s-au organizat expoziții, concerte de muzică simfonică și alte acțiuni similare de sensibilizare și conștientizare a publicului.

Remarcabilă este implicarea a peste 100 de voluntari, dar și a comunităților din jurul acestor biserici, care încep să înțeleagă semnificația acestor spații și să se reîntoarcă în interiorul lor, descoperindu-se astfel pe sine ca și comunitate. Obiectivul proiectului este de a prelungi viața bisericilor de lemn până când această fază de conștientizare ajunge la un nivel suficient de adânc, pentru ca să se obțină fondurile necesare pentru restaurarea lor. Există etapa incipientă de intervenția de urgență, fără de care bisericile ar dispărea. Această intervenție a vizat până în prezent cca. 30 de biserici.

Detalii despre proiect, aici: http://60-project.blogspot.ro

 

Anul Ion Mincu

În 2012 am sărbătorit Anul Arhitect Ion Mincu – 160 de ani de la naștere (20 decembrie 1852) și centenarul morţii sale (6 decembrie 1912). 

Arhitecții români îl privesc pe Ion Mincu ca pe un înaintaș fondator – de stil național în arhitectură, de Școală de arhitectură, de practică a profesiei. 

Ordinul Arhitecților din România și-a legat destinul, încă de la începutul existenței sale, prin folosirea inteligentă a unei oportunități, de acest important arhitect: sediul Ordinului se află în Casa Ion Mincu din Str. Pictor Arthur Verona nr. 19, excepțional monument de arhitectură rezidențială din București, proiectat de arhitect și folosit ca locuință a familiei, neîntrerupt din 1890 până în anul 2004. 

Anul Arhitect Ion Mincu a fost anunțat în avans prin anumite manifestări menite să atragă atenția administrației și publicului asupra inițiativei Ordinului Arhitecților din România și Uniunii Arhitecților din România. Astfel:

- În data de 4.02.2009, Ordinul Arhitecților din România și Alianța Națională a Uniunilor de Creatori (care include Uniunea Arhitecților din România), cu sprijinul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, adresează Guvernului României și Ministerului Culturii și Patrimoniului Național propunerea unei inițiative guvernamentale pentru instituirea Anului arhitect Ion Mincu în 2012. Cu ocazia întâlnirii consiliului de conducere al ANUC cu noul ministru al Culturii, dl. Toader Paleologu, se prezintă inițiativa Anului Ion Mincu. Se difuzează un comunicat de presă.

Niciuna din autoritățile menționate mai sus nu a avut o reacție în acest răstimp.

- Între 12 iunie-15 iulie 2009, OAR organizează în Casa Mincu Expoziția semnal Anul Arhitect Ion Mincu în 2012, în cadrul proiectului său anual „TRASEUL CULTURAL PICTOR VERONA” - curator prof. dr. arh. Nicolae Lascu, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, manager Monica Lotreanu, arhitect și istoric de artă. Materialul expozițional s-a alcătuit prin restructurarea materialului expozițional prezentat de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” la Muzeul de Artă Cotroceni în anul 2002, cu ocazia sărbătoririi celor 150 de ani de la nașterea arhitectului.

Expoziția semnal a fost gândită să rezoneze cu un alt reper cultural bucureștean, Expoziția Ion Mincu. Desene şi proiecte de arhitectură, deschisă la Muzeul Naţional de Artă al României, în perioada 15 aprilie-31 octombrie 2009.

- În perioada ianuarie-mai 2011, OAR își aduce o contribuţie la organizarea unui concurs studențesc de idei pentru remodelarea zonei Str. Icoanei 2-8, în proximitatea Școlii Centrale, monument proiectat de Ion Mincu.

Ordinul Arhitecților din România pregătește o sută de manifestări și proiecte dedicate Anului Ion Mincu, asupra cărora vor exista informații în numerele viitoare ale newsletter-ului OAR.

Născut într-o familie înstărită din Focșani (anul și locul nașterii fiind puse recent în discuție de genealogistul Mihai Sorin Rădulescu), Ion Mincu a fost inginer de poduri și șosele din 1875, arhitect cu studii la Academia de Arte Frumoase din Paris, Secțiunea Arhitectură, în perioada 1877-1882, profesor de atelier la primele instituții de învățământ superior de arhitectură din Bucureşti, în perioada 1892-1912, parlamentar în legislatura 1895-1899, membru activ al Societăţii Arhitecților Români, fiind și președintele acesteia între 1903-1912. A participat la concursuri și expoziții, a lăsat peste 20 de lucrări de arhitectură civilă, religioasă sau monumente funerare, din care astăzi se păstrează 19. Link OPERA LUI ION MINCU

Arhitectul Ion Mincu poate fi considerat cel mai important reprezentant român al regionalismului în arhitectură. A operat o sinteză subtilă și armonioasă între gramatica stilului eclectic beaux-arts-ist, sugestii venite din arhitectura veche mediteraneană și căutările de redescoperire și valorificare a arhitecturii medievale și premoderne românești. Fixează pentru generațiile următoare repere ale stilului național în arhitectură.

În cadrul programului Anul Arhitect Ion Mincu, a fost lansat concursul deschis pentru câștigarea  

BURSEI DE CERCETARE „ION MINCU”

Scopul bursei este o cercetare care sa aprofundeze și să aducă la zi cunoașterea și discursul critic despre viața, opera și contextul cultural, intelectual și social în care arhitectul s-a format ca profesionist și cu care arhitectul a interactionat în diferitele etape ale carierei sale.

Concursul a fost deschis cercetătorilor din țară si strainatate, ce au putut participa individual sau în grup/echipă de cercetare.