Reviste de arhitectură finanțate prin Timbrul de Arhitectură 2016

Acest articol face parte din prezentarea RECALL TIMBRUL DE ARHITECTURĂ 2016, o acţiune de prezentare a iniţiativelor care au beneficiat de Timbrul arhitecturii în anul 2016 şi este parte din campania SUSŢINEM TIMBRUL DE ARHITECTURĂ. Secțiunea cuprinde descrieri ale proiectelor câștigătoare în sesiunea de finanțări nerambursabile din Timbrul arhitecturii organizate de OAR, în 2016.

Caietele restaurării 2016

Asociația Art Conservation Support

”Caietele restaurării”, este publicația anuală a Asociației Art Conservation Support – Editura ACS, cu 6 numere editate.​

Patrimoniul mobil este probabil cea mai vulnerabilă parte a patrimoniului cultural material. Prin natura materialelor, grija proprietarilor, condițiile de depozitare, aceste obiecte, în general ușor de transportat, trec prin transformări care își pun amprenta asupra conservarii lor. O serie de articole știintifice dedicate conservării și restaurării patrimoniului cultural, culegeri de metodologii, norme și principii etice și, deopotrivă, mărturii ale experiențelor practice ale cercetătorilor și specialiștilor se regăsesc în paginile publicației. Articolele sunt bazate pe experiența restauratorilor, arhitecților, urbaniștilor, chimiștilor, fizicienilor, istoricilor de artă, biologilor, structuriștilor ș.a.

Publicația este editată de echipa ACS din 2012 și a apărut în contextul în care s-au observat o serie de intervenții agresive și abuzive asupra componentelor patrimoniului cultural care, uneori din lipsă de informare, au dus la alterarea iremediabilă a acestora. „Caietele restaurarii” stimulează o colaborare mai stânsă între specialiști, încurajează formarea echipelor interdisciplinare, intervenții mai bine documentate și mai atent realizate, informarea tinerilor, viitori specialiști, dar și a beneficiarilor, și, prin aceasta, o soartă mai bună pentru patrimoniul cultural din România. Detalii aici și aici

  • Timbru de arhitectură OAR: 19.000 lei

REPERE

Asociația Arhitecților Iași

Revista „Repere” este realizată în baza unui parteneriat încheiat între filialele ieşene ale Uniunii Arhitecţilor din România şi Ordinului Arhitecţilor din România, Biroul Teritorial „Nord-Est” al Registrului Urbaniştilor din România şi Facultatea de Arhitectură „G. M. Cantacuzino” din Iaşi. Numărul-semnal al revistei a fost lansat în decembrie 2009, iar membrii Colegiului de redacţie şi-au propus ca revista să ofere ocazia pentru toţi actorii urbani de a se întâlni, de a-şi prezenta preocupările, speranţele, realizările, temerile şi aşteptările. Dialogul, cunoaşterea reciprocă, schimbul de opinii şi aşa-numitele bune practici sunt cele mai mari câştiguri pentru toţi cei ce doresc un spaţiu arhitectural şi urban de calitate. Această revistă prezintă un spațiu de expunere a ideilor, de ilustrare a bunelor practici, a reuşitelor în domeniu, dar şi a nereuşitelor, a realizărilor nefericite.

Revista a fost distribuită autorilor articolelor, arhitecţilor, studenţilor-arhitecţi cu rezultate deosebite, bibliotecii Facultăţii de Arhitectură G. M. Cantacuzino din Iaşi, filialelor din judeţele Moldovei ale Ordinului Arhitecţilor din România, oficialităţilor cu atribuţii în domeniu, sponsorilor, Bibliotecii Naţionale a României şi Bibliotecii Judeţene Iaşi.

  • Timbru de arhitectură OAR: 27.000 lei

de arhitectură nr.43 și 44 – vârste

de arhitectură

Revista „de arhitectură” a apărut în urmă cu 15 ani, fiind prima revistă regională de acest gen din România de după 1989. Încă de la început, revista și-a propus să ofere o panoramă a arhitecturii locale / regionale (Timișoara / Banat), punând accentul pe grupurile de tineri arhitecți, ale căror rezultate au fost confirmate și de diversele premii obținute. Apoi, revista a început să ofere prin diferite subiecte și o panoramă a arhitecturii recente din lume, cu scopul de a influența pozitiv calitatea arhitecturii autohtone și pe potențialii beneficiari. Începând cu numărul 31 – „portugalia | case contemporane”, revista a devenit bilingvă (română, engleză), fiind lansată și o ediție digitală. Numerele 43 și 44 au avut temele „arhitectură pentru copii” și „vârstnicii”.

Grupurile țintă vizate constă atât din arhitecți, restauratori, urbaniști, cadre didactice și studenți în aceste domenii, cât și publicul larg, serviciile specializate ale autorităților locale responsabile de gestiunea monumentelor istorice și a zonelor urbane protejate, precum și cele responsabile de gestiunea patrimoniului rural.

  • Timbru de arhitectură OAR: 24.625 lei

Igloo. Habitat & Arhitectură nr.175

Igloo Media

Revista Igloo. Habitat & Arhitectură promovează discursuri și obiecte arhitecturale de calitate, oferă cu generozitate spațiu domeniilor conexe - interior, design, urbanism, patrimoniu - și informează constant asupra manifestărilor semnificative din țară și din străinătate. ​

În cadrul numărului 175 „ca_ba_re”, editorii revistei au privit cu interes către zona HoReCa, prezentând abundența și vibrația spațiilor de alimentație de tipul cafenelor, barurilor și restaurantelor, de unde a apărut sintagma ca_ba_re. Revista expune exemple de arhitectură și design de interior de calitate din colțuri îndepărtate ale lumii: China, Mexic, Spania și Italia, dar și din Cluj și București, împreună cu argumente în favoarea acestor spații remarcabile care așteaptă să fie descoperite. În același timp, numărul prezintă spații din oraș ce au calitatea să-i determine pe locuitori și pe turiști să se oprească, să își schimbe ritmul și oferă răspunsuri la întrebarea cum poate fi activat un loc public urban prin intermediul mașinilor-bar al mâncării sau spațiilor efemere destinate socializării. Detalii aici

  • Timbru de arhitectură OAR: 37.033 lei

Tradiție. Regiune. Acum

Zeppelin

Zeppelin este o publicație de referință care tratează fenomenul arhitectural și urban contemporan dintr-o perspectivă culturală. Revista promovează o poziție în același timp entuziastă și critică, prezintă noi tehnologii și viziuni contemporane, dar și tradiții duse mai departe într-un mod creativ. Începând cu 2016, Zeppelin apare într-o formulă nouă, de tip bookazine, combinând caracterul dinamic al unei reviste, cu cel generos al unui album.

Numărul 144 „Tradiție.Regiune.Acum” este dedicat unei arhitecturi recente din România care își asumă în mod deschis continuitatea cu cea istorică, însă care, în același timp, refuză retorica naționalistă și antimodernă. Dosarul conține un articol de contextualizare istorică, un interviu cu arhitectul Șerban Sturdza, exemple ale regionalismului critic din Transilvania și mai multe articole individuale – despre Școala de la Bunești, proiecte și intervenții pentru clădiri de patrimoniu, experimente pedagogice etc. În secțiunea Design și societate regăsim materiale despre expoziția Shrinking Cities, proiectul Actopolis, București-Sud și alte proiecte de cercetare și intervenție urbană. Detalii aici

  • Timbru de arhitectură OAR: 55.000 lei

Caiete ARA 8

Asociația Arhitectură. Restaurare. Arheologie

Revista Caiete ARA este o publicaţie ştiinţifică anuală care se adresează cercetătorilor din domeniile istoriei arhitecturii, istoriei artelor, arheologiei şi profesioniştilor preocupaţi de metodele de salvare, protejare şi punere în valoare a monumentelor istorice şi de artă. Revista oglindeşte aspecte ale cercetării de excelenţă din România legate de monumentele istorice, de la situri şi monumente arheologice până la monumente de artă şi arhitectură contemporane. Istoria arhitecturii privită ca Ars aedificandi apare integrată unei viziuni moderne conform căreia pentru gestionarea corectă a siturilor istorice, pentru cunoaşterea, înţelegerea şi, implicit, protejarea şi punerea în valoare a acestora este necesară o abordare extinsă, însumând concluziile cercetării de arhitectură, de arheologie şi de artă şi nu în ultimul rând de restaurare.

Revista Caiete ARA a reuşit să devină o prezenţă remarcată în termeni pozitivi de către mediile academice internaţionale. Exemplare ale numerelor apărute până acum se află astăzi în bibliotecile unor importante instituţii de cercetare şi universităţi din Europa. Detalii aici

  • Timbru de arhitectură OAR: 21.950 lei

Transsylvania Nostra 4/2016

Fundația Transsylvania Nostra

Revista Transsylvania Nostra este o revistă de specialitate din domeniul reabilitării patrimoniului construit cu apariție trimestrială. Revista prezintă fiecare material în limba română, maghiară sau germană (în funcţie de autorul fiecărui articol) şi traducerea sa în limba engleză. Acest aspect îi conferă un caracter nu numai regional sau naţional, ci şi internaţional, fiind singura revistă multilingvă din domeniul reabilitării patrimoniului construit din România. Fiecare apariţie însumează câte o colecţie de materiale ştiinţifice, rezultatele muncii de cercetare, conservare şi reabilitare depusă de specialiştii în domeniu, axate pe ansamblul culturii construite. Pentru a putea respecta şi transmite mai departe această bogată moştenire, o condiţie esenţială este cunoaşterea şi înţelegerea sa.

Numărul 4/2016 are ca tematică „Reconstrucția monumentelor și siturilor istorice”, un subiect caracterizat de o amplă diversitate culturală. Articolele prezente în acest număr reprezintă o selecție a celor mai valoroase materiale ale specialiștilor susținute în cadrul celei de-a 18-a ediții a Conferinței Internaționale Științifice de Teoria și Practica Reabilitării Patrimoniului Construit – TUSNAD. Detalii aici

  • Timbru de arhitectură OAR: 9.855 lei