Rezultatele sesiunii de finanțare din timbrul arhitecturii - proiecte culturale - ediția 2018

Ne face plăcere să anunțăm rezultatele sesiunii de finanțare din timbrul arhitecturii pentru proiecte culturale - ediția 2018. 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm consultați următoarele documente: 

 

Raportul comisiei de selecție, evaluare și acordare a finanțărilor pentru oferte culturale (proiecte inițiate și desfășurate de filialele OAR, anuale / bienale de arhitectură și itinerare de expoziții), DIN TIMBRUL ARHITECTURII, sesiunea 23 – 25 martie 2018 

Anexa 1. FINANȚĂRI ACORDATE DIN TIMBRUL ARHITECTURII - ANUALE / BIENALE DE ARHITECTURĂ - FILIALE OAR 

Anexa 2. FINANȚĂRI ACORDATE DIN TIMBRUL ARHITECTURII - ITINERARE DE  EXPOZIȚII 

Anexa 3. FINANȚĂRI ACORDATE DIN TIMBRUL ARHITECTURII - PROIECTE CULTURALE ALE FILIALELOR OAR 

Raportul Comisiei de selecție, evaluare și acordare a finanțărilor pentru oferte culturale - programe/ proiecte culturale, acțiuni culturale pentru ONG-uri

Anexa 4. FINANȚĂRI ACORDATE DIN TIMBRUL ARHITECTURII - PROIECTE CULTURALE INIȚIATE ȘI REALIZATE DE ONG-URI 

 

5.04.2018 

La următorul link regăsiți Raportul Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru proiecte culturale 2018. În urma întrunirii acestei comisii, nu au survenit modificări în rezultatele sesiunii de finanțare din timbrul arhitecturii - proiecte culturale - ediția 2018.