Rezultatele sesiunii de finanțare din Timbrul arhitecturii - Proiecte editoriale - ediția 2021

2 aprilie 2021

Vă anunțăm rezultatele sesiunii de finanțare din timbrul arhitecturii pentru proiecte editoriale - ediția 2021. 

Numărul proiectelor editoriale depuse este de 36: 28 proiecte de carte și 8 proiecte pentru finanțare reviste. 

PROIECTE CÂȘTIGĂTOARE (CARTE)

Din cele 28 de proiecte depuse, 15 au primit finanțare integrală, iar 13 au fost respinse.

Proiectele finanțate sunt următoarele:

 • Cărți Fundamentale pentru Arhitecți: Joseph Rykwert, Ideea de oraș. Antropologia formei urbane în Roma, Italia, și în vechime, traducere în română, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, București;
 • Reabilitarea patrimoniului construit, Editura Ozalid (reprezentată de Positif Concept srl);
 • Imaginea întrupată, Juhani Pallasmaa, Fundația Arhitext Design;
 • Arhitectura medievală defensivă, Editura Ozalid (reprezentată de Positif Concept SRL);
 • Restaurarea monumentelor istorice. Concepte – Teorii - Practici, Asociația Art Conservation Support;
 • Locuire, arhitectură și urbanism în Ferentari (1903-2000), Asociația Studio Zona;
 • Oameni la lucru în casele lor, SG STUDIO SRL, Zeppelin;
 • David Sim, Soft City, traducere în limba română, Igloo media;
 • Alfred Popper (1874-1946), (re)descoperirea unui arhitect, Editura Simetria;
 • Casa țărănească și boierească, Editura Ozalid (reprezentată de Positif Concept SRL);
 • Arhitectura pe hârtie, Editura Ozalid (reprezentată de Positif Concept SRL);
 • Școala românească de arhitectură (1944-1989) - Proiectele de diplomă, dinamică și relevanță "Cutia cu diplome”, Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu";
 • LAPIS DOMUM. Pe urmele arhitecturii săpate în piatră, Asociatia CULTURE RESERVE;
 • Design (Incluziv) - Totul începe prin a asculta, Asociația Metodelor Alternative de Integrare Socială (AMAIS);
 • Dicționarul arhitecților din județul Dâmbovița, OAR Muntenia Vest.

PROIECTE CÂȘTIGĂTOARE – REVISTE

În urma evaluării, toate proiectele editoriale pentru reviste de arhitectură au obținut punctaje peste 9. 

Juriul a decis să acorde finanțare pentru toate cele opt proiecte depuse, deoarece „răspândirea culturii arhitecturale prin presă de bună calitate constituie o prioritate”.

Iată proiectele finanțate, ierarhizate în funcție de punctajul obținut:

 • Revista ZEPPELIN (1 nr. din 4/ 2021), SG STUDIO SRL;
 • Caietele ARA 12, 2021, Editura Arhitectură. Restaurare. Arheologie/ Asociația Arhitectură. Restaurare. Arheologie;
 • Caietele restaurării 2021, Asociația Art Conservation Support;
 • MAZZOCCHIOO #7, SC POSTER SRL;
 • Revista Igloo, IGLOO MEDIA SRL;
 • Arhitext nr.3 Creație / In-creație /Re-creație/Pro-creație. Biblioteci și Librării, Fundația Arhitext Design;
 • Revista Transsylvania Nostra, Fundația Transsylvania Nostra;
 • Revista Repere, Asociația Arhitecților Iași – Filială a UAR.

                                                                                                                                                           ***

Pentru mai multe detalii, vă rugăm consultați următoarele documente: 

Raportul comisiei de selecție, evaluare și acordare a finanțărilor pentru proiecte editoriale din timbrul arhitecturii - sesiunea MARTIE 2021.

Lista finală cu rezultatele finanțărilor proiectelor editoriale – CARTE.

Lista finală cu rezultatele finanțărilor proiectelor editoriale – REVISTE. 

Contestațiile se pot depune în perioada 2-8 aprilie 2021 aici. 

LATER EDIT

În urma soluționării contestațiilor în perioada 9-10 aprilie 2021, Lista finală cu rezultatele finanțărilor proiectelor editoriale – CARTE și Lista finală cu rezultatele finanțărilor proiectelor editoriale – REVISTE nu au suferit modificări.

HOTĂRÂRE COLEGIU DIRECTOR PRIVIND ALOCAREA FINANȚĂRILOR DIN TIMBRUL ARHITECTURII PENTRU PROIECTE EDITORIALE 2021.