Amenajarea și consolidarea sediului Filialei Teritoriale București a OAR

Întrucât sediul Filialei Teritoriale București a Ordinului Arhitecților din România din str. Academiei 18–20 nu mai poate asigura o funcționare optimă pentru arhitecții Filialei (circa 3.500 de membri în decembrie 2013) și nici pentru relația sa cu publicul, Consiliul de Conducere Teritorial al Filialei a decis în reuniunea din 16 aprilie 2013 achiziționarea unui imobil aflat în Str. Sf. Constantin nr. 32, Sectorul 1, București, care prin lucrări de consolidare și reamenajare să asigure atât spații adecvate serviciilor Filialei, cât și reprezentativitate organizației în raport cu instituțiile statului și cu publicul capitalei.

Având în vedere că OAR – Filiala București este o organizație profesională, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes public, cu patrimoniu și buget propriu, autonomă, având rolul de a reprezenta, promova și proteja la nivelul Municipiului București interesele profesiei de arhitect, noul sediu trebuie să asigure spații pentru activitățile curente, de natură administrativă ale organizației, dar și pentru desfășurarea de activități profesionale și culturale cum ar fi: expoziții-concurs de arhitectură, cursuri de pregătire profesională continuă, studii pe teme de specialitate, simpozioane, dezbateri și prezentări pe teme culturale sau profesionale ș.a. (vezi art. 3 din Regulamentul Filialei Teritoriale București a OAR).

Scopul concursului este selectarea unui proiect care să propună o soluție cât mai adecvată de amenajare a imobilului din str. Sf. Constantin nr. 32, conferind sediului Filialei OAR o imagine reprezentativă în cadrul urban în care se situează. Corelat cu propunerea de refuncționalizare a imobilului se solicită ca o cerință esențială și soluția tehnică de consolidare a clădirii existente. Ea va constitui o piesă foarte importantă a concursului, soluția de consolidare propusă de concurenți oferind libertatea de exprimare a unei concepții contemporane de amenajare a spațiilor filialei.

Concursul de soluții este inițiat și organizat de către Filiala Teritorială București a OAR în colaborare cu Ordinul Arhitecților din România, ca o competiție deschisă, accesibilă arhitecților membri ai OAR, într-o singură fază și în limba română.

Juriul concursului

Membri titulari

arh. Johannes Bertleff

Vicepreședinte OAR

prof. dr. arh. Zeno Bogdănescu

Rectorul Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”

Ing. Dorin Lazăr

conf. dr. arh. Dan Marin

FTB-OAR

prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc

Președinte FTB-OAR

arh. Șerban Sturdza

Vicepreședinte OAR

arh. Liviu Zăgan

Membri supleanți

conf. dr. arh. Marius Marcu-Lapadat

Ing. Ioan Sora

Calendarul concursului

 • Stage Complete

  Lansarea concursului

  07.01.2014
 • Stage Complete

  Vizită organizată la amplasamentul de concurs

  vizita are loc între orele 10:00 și 14:00
  17.01.2014
 • Stage Complete

  Vizită neorganizată la sit

  accesul este permis între orele 10:00 și 14:00
  24.01.2014
 • Stage Complete

  Vizită neorganizată la sit

  accesul este permis între orele 10:00 și 14:00
  25.01.2014
 • Stage Complete

  Termen limită pentru trimiterea întrebărilor concurenților

  va avea loc o singură rundă de întrebări
  18.02.2014
 • Stage Complete

  Termen limită pentru înscrierea în concurs

  14.03.2014
 • Stage Complete

  Termen limită pentru primirea proiectelor la secretariatul concursului sau predarea la curier sau poștă

  ora limită este 16:00
  20.03.2014
 • Stage Complete

  Data și ora deschiderii coletelor

  operațiunea va fi făcută de comisia tehnică
  25.03.2014
 • Stage Complete

  Jurizarea proiectelor

  jurizarea începe pe data de 28.03.2014
  30.03.2014
 • Stage Complete

  Anunțarea rezultatelor jurizării

  31.03.2014
 • Stage Complete

  Termen limită pentru depunere contestațiilor

  03.04.2014
 • Stage Complete

  Termen limită pentru soluționarea contestațiilor

  07.04.2014
 • Stage Complete

  Expoziția publică, festivitatea de premiere și închiderea expoziției

  expoziția începe în data de 01.04.2014, iar festivitatea de premiere se stabilește în funcție de soluționarea contestațiilor
  20.04.2014

Documentația de concurs

 • ANEXA 4A - Releveul construcţiei existente - ZIP - 1.59 MB

  descarcă

Trimite o întrebare pentru organizatori

x_oar