Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity

MultipleXity va fi un centru destinat experimentului cultural şi tehnologic prin multiple funcțiuni care se vor desfășura în fostele ateliere şi depouri de tramvaie de pe strada Take Ionescu 56-58 şi integrând și Muzeul Corneliu Miklosi (bd. Take Ionescu 83). Rolul MultipleXity este să faciliteze şi încurajeze prin experiment iniţiative şi proiecte aflate la graniţa dintre tehnologie şi artă. MultipleXity va oferi un spaţiu deschis şi liber, cu o infrastructură accesibilă pentru proiecte şi experiențe inovatoare. Aici se vor produce concepte şi produse artistice, tehnologice prin colaborare intensivă. 


Reabilitarea prin această investiție a patrimoniul industrial al oraşului şi introducerea lui în circuitul cultural și social reprezintă o premieră pentru investițiile publice dinTimișoara și poate genera un precedent benefic pentru alte zone industriale dezafectate ale orașului, crescând și atractivitatea Canalului Bega, coloana verde-albastră a Municipiului. Prezența importantei colecții de tramvaie a Muzeului Corneliu Miklosi, sporeşte relevanța zonei de concurs prin conexiunea cu un loc de importanță majoră în tradiția şi istoria tehnologică a oraşului.


Se urmărește prin prezenta temă obținerea unei soluţii complexe de „refuncţionalizare prin adaptare” (adaptive re-use), capabilă să răspundă inclusiv unei serii de probleme conexe obiectivului central:

 • Consolidarea prudentă a construcțiilor şi structurilor existente;
 • Revitalizarea ansamblului prin propunerea unor scenarii funcționale care să răspundă unor etape de realizare şi utilizare flexibile;
 • Dotarea construcțiilor existente cu instalații şi echipamente, astfel încât să asigure confortul utilizatorilor şi eficiența energetică în exploatare;
 • Păstrarea şi evidenţierea calităţii şi autenticităţii istorice a construcţiilor şi utilajelor tehnologice relevante de pe sit;
 • Integrarea spațiului deschis al ansamblului în structura de spaţii publice a oraşului prin valorificarea patrimoniului tehnologic, amenajarea sensibilă faţă de existent, dezvoltarea unui scenariu de utilizare adecvat și crearea unei legături între cele 2 parcele;
 • Integrarea armonioasă a tuturor proiectelor realizate sau în curs de desfășurare de pe amplasament în soluția funcțională de ansamblu.

Concursul MultpleXity este promovat de Primăria Municipiului Timișoara (PMT), care este atât proprietarul terenului și al imobilelor care vor face obiectul viitoarei intervenții, cât și autoritatea contractantă care va achiziționa în urma acestui concurs serviciile de proiectare pentru intervenția pe care o dorește.


Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecților din România (OAR), o organizație profesională care are ca misiune creșterea calității produsului arhitectural-urbanistic și promovarea acestui serviciu față de societate ca act de cultură de interes public.

Juriul concursului

Membri titulari

Membri supleanți

arh. Sorin Ciurariu

Calendarul concursului

 • Stage Complete

  Lansarea oficială a concursului

  Data publicării în SICAP
  25.01.2020
 • Stage Complete

  Înscrieri vizită sit până la data de

  13.02.2020
 • Stage Complete

  Vizită sit

  ora 14:00
  14.02.2020
 • Stage Complete

  Data limită primire întrebări Runda 1

  17.02.2020
 • Stage Complete

  Data limită răspuns întrebări Runda 1

  24.02.2020
 • Stage Complete

  Data limită primire întrebări Runda 2

  30.03.2020
 • Stage Complete

  Data limită răspuns întrebări Runda 2

  03.04.2020
 • Stage Complete

  Data limită predare proiecte

  ora 16:00
  15.04.2020
 • Stage Complete

  Dată limită de primire a proiectelor trimise prin curierat

  ora 13:00
  15.05.2020
 • Stage Complete

  Analiză preliminară proiecte (verificare comisie tehnică)

  Analiza preliminară a proiectelor se desfășoară între 18 - 19.05.2020
  18.05.2020
 • Stage Complete

  Jurizare proiecte

  Jurizarea proiectelor se desfășoară între 21 - 24.05.2020
  21.05.2020
 • Stage Complete

  Publicarea rezultatelor pe site-ul oficial al competiției

  25.05.2020
 • Stage Complete

  Anunț oficial câștigător

  Conferință de presă cu juriul
  25.05.2020
 • Stage Complete

  Data limită depunere contestații

  04.06.2020

Documentația de concurs

Trimite o întrebare pentru organizatori

x_oar