Parc Est

Zona care poarta deja denumirea de „Parcul Est” are o suprafață totala de 45,5 ha și cuprinde luciul de apă și malurile Lacului 3, zona fostei pepiniere a RADP și o porțiune umeda care, alături de o salbă de lacuri, constituie un biotop unic în mediul urban. Noua amenajare va trebui să asigure conservarea habitatului sălbatic, dezvoltat spontan, al zonei.

Totodată, promotorul dorește amenajarea unui parc care să îndeplinească funcțiunile obișnuite pentru acest fel de spații publice, și care sa reactiveze social și funcțional zona prin atractivitatea peisajeră a cadrelor create. Prin integrarea în sistemul celorlalte plantații urbane, viitorul Parc Est va urma să devină un nod important în rețeaua verde a orașului și a zonei Estice a municipiului Cluj-Napoca.

 

Scopul concursului este găsirea celei mai bune soluții de amenajare și echipare a Parcului Est, ceea ce presupune:

 • Protejarea biocenozei existente, inedite într-un habitat urban;
 • Identificarea unor metode inovatoare de interacțiune vizuală și auditivă cu biotopul protejat, fără a-i perturba procesele naturale;
 • Amenajarea peisajeră a unor zone de protecție, care să medieze relația dintre grădina publică și biotopul care trebuie conservat: să le despartă fără să le separe;
 • Amenajarea peisajeră a funcțiunilor de grădină publică cu toate dotările și echipamentele necesare (alei, locuri de odihnă, terenuri de joacă, locuri pentru activități sportive adecvate, iluminat public etc.);
 • Creșterea suprafeței foliare cu 200 – 300 %, atingerea unei suprafețe plantate de 60-75% din totalul sitului și augmentarea impactului ecologic asupra ariei de influenta;
 • Realizarea unei zonificări funcționale pentru echipamentele și construcțiile necesare;
 • Rezolvarea accesibilității și a legăturilor cu spațiile construite și plantate învecinate;
 • Integrarea malurilor Lacului 3;
 • Definirea unui nucleu în rețeaua verde a orașului pentru viitoarea dezvoltare pe direcția Sud-Est, laolaltă cu susținerea funcției ecologice a zonei.

 

Autoritatea contractanta a concursului este Primăria Municipiului Cluj-Napoca, acesta urmând să devină beneficiarul proiectului contractat în urma prezentei competiții.

Concursul este organizat de Ordinul Arhitecților din România în conformitate cu Regulamentul de concursuri al Uniunii Internaționale a Arhitecților – UIA, prevederile Recomandărilor Internaționale pentru Concursuri de arhitectură și urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Concursul de soluții este public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană.

Juriul concursului

Membri titulari

Membri supleanți

Calendarul concursului

 • Stage Complete

  Lansarea oficială a concursului

  Data lansării oficiale în SEAP
  20.10.2020
 • Stage Complete

  Înscrieri vizită sit

  06.11.2020
 • Stage Complete

  Vizită sit

  07.11.2020
 • Stage Complete

  Data limită primire întrebări Runda 1

  09.11.2020
 • Stage Complete

  Data limită răspuns întrebări Runda 1

  16.11.2020
 • Stage Complete

  Data limită primire întrebări Runda 2

  06.12.2020
 • Stage Complete

  Data limită răspuns întrebări Runda 2

  14.12.2020
 • Stage Complete

  Data limită primire întrebări Runda 3

  11.01.2021
 • Stage Complete

  Data limită răspuns întrebări Runda 3

  18.01.2021
 • Stage Complete

  Data limita Predare proiecte

  ora 16:00
  29.01.2021
 • Stage Complete

  Analiză preliminară proiecte (verificare comisie tehnică)

  Analiza preliminară a proiectelor se desfășoară între 01 - 03.02.2021
  01.02.2021
 • Stage Complete

  Jurizare proiecte

  Jurizarea proiectelor se desfășoară între 05 - 07.02.2021
  05.02.2021
 • Stage Complete

  Anunț oficial câștigător

  Conferință de presă cu juriul
  08.02.2021
 • Stage Complete

  Publicarea Rezultatelor pe Site-ul oficial al competiției

  09.02.2021
 • Stage Complete

  Data limită depunere contestații

  20.02.2021

Documentația de concurs

Trimite o întrebare pentru organizatori

x_oar