Parcaj Universitate – amenajarea spațiului suprateran

Concursul este prilejuit de demararea în anul 2010 a șantierului pentru realizarea unui parcaj subteran în spațiul Pieței Universității. Lucrările de excavații pentru parcajul subteran au constituit și punctul de pornire a cercetării arheologice, această zonă fiind cuprinsă în centrul istoric al Bucureștiului.

Întrucât proiectul acestui parcaj subteran a fost întocmit cu derogări de la prevederile Planului de Urbanism Zonal aprobat de Consiliul General al Municipiului București în 2010, Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România a solicitat autorităților:

 • blocarea lucrărilor deoarece relațiile cu spațiul suprateran pe care le-au impus soluțiile tehnice ale subsolului erau nefirești și puteau afecta ansamblul urban al pieței
 • organizarea unui concurs internațional de arhitectură care să confere soluții contemporane de punere în valoare a pieței și transformării ei într-o arie pietonală de care Bucureștiul duce lipsă.

Piața Universității face parte dintr-un ansamblu reprezentativ de piețe și spații publice urbane situat la intersecția celor două axe majore de circulație care străbat Bucureștiul: axa nord-sud (Bd. Bălcescu – Bd. Brătianu) și axa vest-est (Bd. Regina Elisabeta – Bd. Carol). Spațiu cu caracter iconic, Piața Universității este unul dintre puținele locuri publice de mare calitate din București. El este rezultatul contribuției atente, desfășurate de-a lungul a mai multor decenii, a unora dintre cei mai cunoscuți arhitecți, sculptori și peisagiști din țară și străinătate.

Concursul de soluții este inițiat și organizat de către Primăria Municipiului București în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România (OAR) și Filiala București a OAR, ca o procedură de achiziție publică, urmată de negociere fără publicarea unui anunț de participare cu câștigătorul desemnat de juriu, care conduce la atribuirea contractului de servicii de proiectare. Concursul este organizat într-o singură fază, în limba română și limba engleză și este deschis arhitecților din România, țările membre ale Uniunii Europene și Confederația Elvețiană.

Din punct de vedere financiar, Primăria Municipiului București pune la dispoziție fondul total de premii de 200.000 lei și finanțarea serviciilor de proiectare de maxim 500.000 lei (incl. TVA). Coorganizatorul, Ordinul Arhitecților din România (OAR) și Filiala București a OAR, asigură organizarea concursului cu fonduri acordate de Uniunea Arhitecților din România și de sponsorul unic al concursului, compania Wienerberger Romania.

Acest site este pagina oficială a concursului, în versiuni română și engleză și va include toate informațiile necesare concurenților și documentația de concurs.

Juriul concursului

Membri titulari

Dr. arh. Luis F. P. Conceição

Portugalia

Arh. Luigi Snozzi

Elveția

Arh. Angelo Rovența

Austria

Dr. arh. Zeno Bogdănescu

reprezentant al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București

Dr. arh. Nicolae Lascu

reprezentant al Filialei Teritoriale București a OAR

Arh. Eugen Pănescu

reprezentant al Ordinului Arhitecţilor din România

Arh. Gheorghe Pătrașcu

reprezentant al Municipiul București

Membri supleanți

Arh. Diana Olteanu

Arh. Nemeș Karoly

Calendarul concursului

 • Stage Complete

  Transmiterea anunțului de participare spre publicare în SEAP

  19.08.2011
 • Stage Complete

  Data limită a primirii întrebărilor (runda I)

  09.09.2011
 • Stage Complete

  Data limită de comunicare a răspunsurilor la întrebări (runda I)

  19.09.2011
 • Stage Complete

  Data limită a primirii întrebărilor (runda II)

  26.09.2011
 • Stage Complete

  Data limită de comunicare a răspunsurilor la întrebări (runda II)

  07.10.2011
 • Stage Complete

  Data și ora limită pentru primirea proiectelor la secretariatul local prin depunere directă, prin poștă sau curier

  ora limită este 11:00
  26.10.2011
 • Stage Complete

  Data și ora deschiderii coletelor pentru verificare

  ora deschiderii este 13:00
  26.10.2011
 • Stage Complete

  Jurizarea proiectelor

  03.11.2011
 • Stage Complete

  Deschiderea expoziției publice

  07.11.2011
 • Stage Complete

  Anunțarea rezultatelor

  07.11.2011
 • Stage Complete

  Data limită pentru primirea contestațiilor

  17.11.2011
 • Stage Complete

  Deschidere expoziție publică

  7 Noiembrie - 30 Noiembrie
  30.11.2011

Trimite o întrebare pentru organizatori

x_oar