PREMIILE UIA ARHITECTURA ȘI COPIII - CUBURILE DE AUR 2019-2020

Copiii noștri vor construi viitorul, de aceea este important să-i pregătim în acest scop. O prioritate absolută este să-i educăm în vederea conștientizării și cunoașterii valorilor mediului construit, a arhitecturii, urbanismului și dezvoltării durabile. Dezvoltarea cunoștințelor lor în aceste domenii va contribui la formarea lor ca cetățeni responsabili, în măsură să-și spună cuvântul și să influențeze strategiile politice, economice și sociale care vor sta la baza creării orașelor și a mediului lor construit.

Este simplu și necesar să le oferim aceste instrumente când sunt tineri, receptivi și plini de imaginație, calități pe care le vor folosi mai târziu pentru identificarea echilibrului optim între visele lor, aspirația către un spațiu vital ideal și unul realizabil în lumea reală.

Premiile Programului de Lucru UIA Arhitectura și Copiii – Cuburile de Aur îi vor recompensa pe cei care-i pregătesc pe copiii și tinerii noștri pentru această misiune. Premiile vor impulsiona, de asemenea, conceperea de noi proiecte care participă la atingerea acestui obiectiv. 

Competitorii sunt invitați să prezinte activitățile sau produsele pe care le realizează pentru a învăța copiii și tinerii – de la vârsta preșcolară până la 18 ani – să înțeleagă arhitectura și procesele prin care ia naștere mediul construit. Acest premiu are patru categorii: 

 • școli, 
 • instituții, 
 • material scris, 
 • material audio-vizual

Pentru calificarea în faza internațională a premiilor, competitorii trebuie să participe în primă fază la selecția națională. Câștigătorul fiecărei categorii la nivel național se califică la faza internațională a premiilor. 

Uniunea Internațională a Arhitecților (UIA) a fost înființată în anul 1948 prin reunirea arhitecților din întreaga lume, indiferent de naționalitate, rasă, religie sau concepție arhitecturală, într-o federație de organizații naționale.

Scopul UIA este să le dea posibilitatea arhitecților să dezbată idei și concepte, să-și împărtășească experiențe, să-și extindă cunoștințele și să învețe din varietatea acestora, pentru a juca un rol mai pregnant în îmbunătățirea calității mediului construit și, implicit, a vieții oamenilor.

Programul de lucru UIA Arhitectura și Copiii (UIA Architecture & Children Work Programme) este un program global derulat de UIA, încadrat în tematica Arhitectura și Societatea. În cadrul acestui program, se organizează Premiile Cuburile de Aur, acordate organizațiilor/instituțiilor/formatorilor ce contribuie la consolidarea bazei culturii arhitecturale prin sprijinirea copiilor, din primii ani de școală până la 18 ani, în a înțelege arhitectura și procesele care determină formarea mediului în care trăim.

___________________________________

Etapele concursului sunt:

(în variantă actualizată)

februarie 2019 - lansare internațională

8 iunie 2019 - lansare proces național de nominalizare în cadrul expoziției De-a arhitectura și Street Delivery X, la UAUIM, expunerea tuturor proiectele selecțiilor naționale din 2017

8 iunie 2019 - 7 februarie 2020 - proces național de nominalizare România

7 februarie 2020 - data-limită de transmitere a proiectelor la OAR Național prin transfer la adresa concursuri@oar.archi

14 februarie 2020 - jurizare

1 martie 2020 - anunțare rezultate

1- 15 martie 2020 - premiere proces național de nominalizare, cu expunerea tuturor proiectelor selecțiilor naționale din 2017 și ceremonie de premiere

Proiectele premiate la fiecare categorie vor fi recompensate cu câte 1000 de lei. 

15 martie 2020 - data-limită pentru transmiterea nominalizărilor naționale către UIA

17 - 18 aprilie 2020 – ședința juriului internațional și anunțarea câștigătorilor

iulie 2020 - ceremonia de premiere -  Congresul UIA, Rio de Janeiro, Brazilia

Juriul concursului

Membri titulari

Prof. Dr. Arh. Ana Maria Zahariade

director al Departamentului de Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului, UAUIM

Arh. Ana-Maria Goilav

lector universitar la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București

Arh. Astrid Rottman

Asistent în cadrul Facultăţii de Design Interior, UAUIM

Carmina Vakulovski

profesor la Liceul „Andrei Mureșanu” Brașov, formator

Arh. Emil Ivănescu

Președintele Filialei OAR București

Membri supleanți

Arh. Cristian Borcan

Arh. Catălin Berescu

Documentația de concurs

 • Fomular de înscriere la Premiile Programului de Lucru UIA Arhitectura și Copiii – Cuburile de Aur

  descarcă
 • Regulamentul concursului pentru Premiile Programului de Lucru UIA Arhitectura și Copiii – Cuburile de Aur

  descarcă
 • Ghidul pentru participanții naționali la concursul pentru Premiile Programului de Lucru UIA Arhitectura și Copiii – Cuburile de Aur

  descarcă

Trimite o întrebare pentru organizatori

x_oar