PREMIILE UIA - CUBURILE DE AUR, SEUL 2017

Ordinul Arhitecților din România are bucuria de a anunța lansarea selecției naționale a Premiilor Cuburile de Aur 2017, competiție din cadrul programului Uniunii Internaționale a Arhitecților Arhitectura și Copii. Premiile onorează persoanele și organizațiile care ajută copiii și tinerii să înțeleagă arhitectura.

Competitorii sunt invitați să prezinte activitățile sau produsele pe care ei le realizează pentru a învăța copiii și tinerii – de la vârsta preșcolară până la 18 ani – să înțeleagă proiectarea de arhitectură și procesele prin care ia naștere mediul construit. Premiul se acordă pentru patru categorii:

 • școli,
 • instituții,
 • material scris,
 • material audio-vizual

Pentru calificarea în faza internațională a concursului, competitorii trebuie să participe în primă fază la selecția națională. Câștigătorul fiecărei categorii la nivel național se califică la faza internațională a concursului. Premiile acordate sunt numai pentru câștigătorii fazei internaționale. 

Uniunea Internațională a Arhitecților (UIA) a fost înființată în anul 1948 prin reunirea arhitecților din întreaga lume, indiferent de naționalitate, rasă, religie sau concepție arhitecturală, într-o federație de organizații naționale.

Scopul UIA este să le dea posibilitatea arhitecților să dezbată idei și concepte, să-și împărtășească experiențe, să-și extindă cunoștințele și să învețe din varietatea acestora, pentru a juca un rol mai pregnant în îmbunătățirea calității mediului înconjurător și a vieții oamenilor.

Programul de lucru UIA Arhitectura și Copiii (UIA Architecture & Children Work Programme – http://www.architectureandchildren-uia.com) este un program global derulat de UIA, încadrat în tematica Arhitectura și Societatea. În cadrul acestui program, se organizează Premiile Cuburile de Aur, acordate organizațiilor / instituțiilor / formatorilor ce contribuie la consolidarea bazei culturii arhitecturale prin sprijinirea copiilor, din primii ani de școală până la 18 ani, în a înțelege arhitectura și procesele care determină formarea mediului în care trăim. 

___________________________________

Data limită de predare a proiectelor, direct sau data expedierii prin poștă este 23 ianuarie 2017, orele 16:00.

Adresa de expediere este:

Ordinul Arhitecților din România str. Pictor Arthur Verona nr. 19, București, sector 1, specificând pe pachet - Premiile UIA Cuburile de Aur 2017.

Juriul concursului

Membri titulari

arh. Vera Marin

Asociația pentru Tranziție Urbană

arh. Ana Maria Zahariade

Catedra Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului, UAUIM

Cătălina Ulrich

Catedra de științele educației, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, UB

Mihaela Dedeoglu

RFI

Membri supleanți

Calendarul concursului

 • Stage Complete

  Lansare Internațională a Premiilor Cuburile de Aur 2017

  24.04.2016
 • Stage Complete

  Lansarea Selecției Naționale a Premiilor Cuburile de Aur 2017

  24.10.2016
 • Stage Complete

  Data limită de trimitere întrebări despre concurs

  01.12.2016
 • Stage Complete

  Trimitere răspunsuri la întrebări din partea organizatorilor

  15.12.2016
 • Stage Complete

  Predare Selecție Națională Premiile Cuburile de Aur 2017

  termenul anterior 23.01.2017
  10.02.2017
 • Stage Complete

  Jurizare Selecție Națională Premiile Cuburile de Aur 2017

  17-18 februarie
  18.02.2017
 • Stage Complete

  Jurizare Internațională și Anunțarea Câștigătorilor Premiilor Cuburile de Aur 2017

  dată neconfirmată
  01.04.2017
 • Stage Complete

  Ceremonia de Premiere la Congresul UIA la Seoul

  dată neconfirmată
  10.09.2017

Documentația de concurs

 • UIA Architecture & Children Golden Cubes Awards Regulations

  descarcă
 • PREMIILE UIA ARHITECTURA ȘI COPIII - CUBURILE DE AUR 2017 REGULAMENT

  descarcă
 • UIA Architecture & Children Golden Cubes Awards Guidance for National Entrants

  descarcă
 • PREMIILE UIA ARHITECTURA ȘI COPIII - CUBURILE DE AUR 2017 GHID PENTRU PARTICIPANȚII NAȚIONALI

  descarcă
 • UIA Architecture & Children Golden Cubes Awards Entry Form

  descarcă

Trimite o întrebare pentru organizatori

x_oar