65. PI5164 - SC KALK ARCHITECTURE SRL

AUTOR: arh. Lupşe Mihai

COAUTORI: arh. Aleseei Ioana, arh. Oprişa Sorana, arh. Nagy András, arh. Gagyi Zsofia

COLABORATORI ARHITECTURĂ: arh. Eke Éva – expert MCC

COLABORATORI SPECIALITĂȚI: ing. Jácint Virég – Rezistenţă, ing. Levente Fábián – Instalaţii, ing. Sandor Roland – Instalaţii de iluminat

Memoriu

Deviz

Trimite o întrebare pentru organizatori

x_oar