Restaurarea, punerea în valoare și refuncționalizarea Palatului Micul Trianon

Concursul de idei are drept scop selectarea celor mai bune propuneri de intervenție pentru restaurarea, punerea în valoare şi refuncționalizarea Palatului Micul Trianon, parte a ansamblului fostei Curți a lui Gheorghe Grigore Cantacuzino „Nababul”.

Operă a arhitectului Ion D. Berindei destinată uneia dintre figurile proeminente ale elitei românești de la începutul secolului al XX-lea, Palatul Micul Trianon de la Florești este unul dintre exemplele arhitecturale importante ale eclectismului de școală franceză din perioada de început a modernității arhitecturii românești. Neterminată, construcția palatului s-a degradat treptat, interesul pentru consolidarea și conservarea ei nematerializându-se în intervenții de restaurare sau salvare. Parte a unui ansamblu arhitectural-peisajer valoros, având potențial cultural și de loisir ridicate, ruina palatului a ajuns până în prezent într-o stare care încă permite restaurarea și exploatarea sa prin refuncționalizare, deschizând astfel posibilitatea transformării într-un reper cultural și turistic important pentru zonă.

Concursul a fost inițiat de Fundația Cantacuzino Florești, organizatorul fiind Ordinul Arhitecților din România.

Juriul concursului

Membri titulari

lect. dr. arh. Andrei Șerbescu

UAUIM

conf. dr. arh. Kazmer Kovacs

UAUIM

conf. dr. arh. Anca Mitrache

UAUIM

Conf. dr. arh. Ștefan Bâlici

UAUIM

Membri supleanți

Conf. dr. arh. Violeta Răducan

Calendarul concursului

 • Stage Complete

  Lansarea concursului

  05.08.2015
 • Stage Complete

  Termen limită pentru înscrierea pentru vizitarea sitului

  19.08.2015
 • Stage Complete

  Vizita la sit

  21.08.2015
 • Stage Complete

  Termen limită pentru primul set de întrebări

  28.08.2015
 • Stage Complete

  Termen limită pentru transmiterea răspunsurilor la primul set de întrebări

  04.09.2015
 • Stage Complete

  Termen limită pentru înscrierea în concurs

  15.09.2015
 • Stage Complete

  Termen limită pentru primire în cazul predării directe sau a expedierii prin curier

  ora limită este 16:00
  28.09.2015
 • Stage Complete

  Deschiderea ambalajelor proiectelor

  02.10.2015
 • Stage Complete

  jurizarea proiectelor

  07.10.2015
 • Stage Complete

  Anunțarea rezultatelor jurizării

  08.10.2015
 • Stage Complete

  Termen limită pentru depunerea contestațiilor

  11.10.2015
 • Stage Complete

  Termen limită pentru transmiterea răspunsurilor la contestații

  14.10.2015

Documentația de concurs

 • Anexa 01 – Tema de concurs - PDF - 203 KB

  descarcă
 • Anexa 02 – Regulament concurs - formulare tip de participare - formular autorat - ZIP - 411 KB

  descarcă
 • Anexa 03 – „Planul parcului castelului de la Floresti, proprietar I. G. Cantacuzino – Restauration du Parc” – planşă semnată de arh. Émile Pinard şi datată în 1912 - JPG - 6.50 MB

  descarcă
 • Anexa 04 –Studiu istoric-arhitectural, 2014, Prof. dr. arh. Anca Brătuleanu, Conf. dr. arh. Mihaela Criticos (autori), Palatul Cantacuzino de la Floreşti, Prahova („Micul Trianon”) - ZIP - 5.13 MB

  descarcă
 • Anexa 05 – Releveu Castel Floreşti (Studiu de conservare şi punere în valoare al castelelor Micul Trianon din Floreşti şi Toma Cantacuzino din Filipeştii de Pădure), 1981 - ZIP - 40.7 MB

  descarcă
 • Anexa 06 – Plan de situație a ansamblului „Curtea lui Gheorghe Grigore Cantacuzino, Nababul” (ridicare topo) - ZIP - 5.34 MB

  descarcă
 • Anexa 07 – Releveul situației actuale - ZIP - 7.72 MB

  descarcă
 • Anexa 08 – Documentar fotografic – situația actuală - ZIP - 79.4 MB

  descarcă
 • Anexa 09 – Studiu geotehnic - PDF - 579 KB

  descarcă
 • Anexa 10 – Expertiza tehnică - PDF - 236 KB

  descarcă

Trimite o întrebare pentru organizatori

x_oar